Beleef Nieuwleusen heeft ambitie om de z.g. "Bult van Derkjan" weer leven in te blazen.

Dit initiatief is afkomstig van Aalt Westerman en hij zoekt mensen die hem willen helpen om dit op poten te zetten. De kerngroep van Beleef Nieuwleusen heeft onlangs deze locatie bezocht om een indruk te krijgen van het geheel.

Er moet wel het nodige gebeuren om alles weer in oude luister te herstellen, maar de ambities zijn hoog. 

 

In het verleden werden er toneeluitvoeringen en concerten gegeven in de open lucht.

Hoe mooi zou het zijn om dit in de zomermaanden voor de eigen bevolking en de toeristen weer te gaan organiseren. Belangstellenden kunnen zich bij Aalt melden.